Strona glowna
Strona GłównaO projekcieKresowiacyLinkiKsięga GościWyszukiwarkaKontakt
POL English

Kontakt

Eksponaty można przekazywać
do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
ul. Zamkowa 2,
do Głównego inwentaryzatora, pok. nr 9,
kierownikowi projektu
dr
Kindze Raińskiej,


Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9.00-14.00,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
( tel. 89 527 95 96 wew. 29
lub tel. kom. 513 126 543).
Chęć uczestnictwa w wywiadach prosimy zgłaszać
pod tymi samymi numerami telefonów.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adres ul. Zamkowa 2

10-074 Olsztyn

Tel. 89 527 95 96 wew. 29

Fax. 89 527 20 39

e-mail: digitalizacja@muzeum.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

Projekt realizowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ContaCt

The exhibits historical pieces may be submitted
for the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn,
address: 2 Zamkowa Str,

to the History Department, room nr 9,
to the Project Leader
dr Kinga Raińska,


M.A. on Monday to Friday,
opening hours: 9.00am - 2.00pm,
prior to the phone call
(tel. nr +48- 89/527-95-96
ext. 29 or mobile +48 513-126-543).
The potential interviewers willing to participate in the interviews are cordially invited to call the above mentioned numbers.

The Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
Institution of the Warmia-Mazury Voivodship Self-government

Address: 2 Zamkowa Str,

10-074 Olsztyn

Tel. + 48 89 527 95 96

Fax +48 89 527 20 39

e-mail: digitalizacja@muzeum.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

The project is implemented with the funds of the
Ministry of Culture and National Heritage

and
the Warmia-Mazury Voivodship Self-Government

Jeśli Państwo mają jakieś uwagi, proszę napisać do autora strony, mgr Paweł Kowalkowski

Strona glowna